BTC: 3B74XpJ12oucMsEgxVbZqwYd6XPgGs8GXt / ETH: 0xae7d573142e3b918cc9d2b0bf35a5f9cb35619e3

Tuesday 20 October 2020

Bacth File Keren

Nama: Brian Rian Rehan 

NPM: 50420296 

Kelas: 1IA13 

BATCH FILE 

Adalah sekumpulan perintah pada DOS. Biasanya dibuat untuk menjalankan tugas-tugas masal secara rutin. Misal kegiatan back up file, menghapus file sementara (file berekstensi tmp, bak, ~), dll. Jadi untuk melakukan tugas2 ini tidak perlu ditulis berulang-ulang.

Batch file pada dasarnya merupakan file teks biasa yang berisi perintah-perintah DOS. Biasanya dituliskan pada notepad, editor pada DOS prompt (Edit.exe), maupun editor-editor lain. File batch disimpan dengan extention .BAT.


Tugas

Script:

@echo off

title Brian Rian Rehan

color a

echo Brian : Hello Rian, Rehan

echo Rian : Hello Brian, Rehan

echo Rehan : Hello Brian, Rian

echo Briann Rian Rehan : Hello Brian Rian Rehan

:terminal

goto terminalFile Save As 


don't forget to subscribe

No comments:

Post a Comment